Österlenkirurgin
Patientinfo

Korta väntetider och
god tillgänglighet

 

Österlenkirurgins verksamhet bygger på tillgänglighet, med korta väntetider som en naturlig följd. Vi strävar efter att kunna erbjuda kortast möjliga väntetider för mottagningsbesök och ögonoperationer.

 

Vi söker hela tiden efter flexibla lösningar, för ditt och för vårt bästa. Småskalighet och korta beslutsvägar är andra värden vi värdesätter.

 

Österlenkirurgins verksamhet startar successivt under våren 2010. För närmare information om bland annat väntetider hänvisar vi till vår verksamhetschef, Gerd Birch.

 

Under hösten 2017 har vi inte kunnat leva upp till mottot vad gäller korta väntetider. Vi har därför arbetat intensivt med att knyta till oss ytterligare doktorer vilket ska medverka till att väntetiderna åter igen kommer att minska under första halvan av 2018.