Österlenkirurgin
Om oss

Vad innebär dataskyddsförordningen GDPR för dig som patient vid Vårda Ögonkliniker?

 

EU har antagit en förordning som skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter; General Data Protection Regulation, förkortat GDPR.

 

Detta omfattande regelverk ska tillämpas direkt i Sverige och övriga EU-länder from 25 maj 2018. Det innebär bla att personuppgiftslagen (PUL) som idag reglerar behandling av personuppgifter, alltså registerhantering, kommer att upphöra. Den nya EU-förordningen innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Patientdatalagen kan behöva anpassas till den nya förordningen. Detta handläggs av Socialdepartementet.

 

Om du som patient har ett klagomål gällande personuppgiftsbehandlingen hos Vårda ska du i första hand
vända dig till Vårda för att försöka lösa problemet. Dataskyddsombudet tillsammans med verksamhetschef på respektive klinik ansvarar för att hanteringen av personuppgifter går rätt till. Om du inte känner dig nöjd med resultatet vänder du dig till Datainspektionen och gör en anmälan. Fr.o.m 25 maj 2018 kommer det finnas en e-tjänst för detta ändamål.

 

Vem är skyldig att följa dataskyddsförordningen?

Den som behandlar personuppgifter enligt ovan är skyldig att följa dataskyddsförordningen. Det gäller för både privat och offentlig verksamhet och är därmed tillämplig för t e x myndigheter, föreningar och företag. Den omfattar i princip all behandling av personuppgifter. Däremot ska dataskyddsförordningen inte tillämpas på behandling av personuppgifter som en fysisk person utför av rent privat natur eller som har ett samband med dennes hushåll.

 

Vårdgivares behandling av personuppgifter i hälso– och sjukvården regleras i patientdatalagen. Behandling innefattar känsliga personuppgifter om hälsa. Sverige uppfyller således förordningens krav på nationell reglering av behandling av känsliga personuppgifter i kvalitetsregister.

 

Läs mera på: www.datainspektionen.se

Rättelser i patientjournaler: www.ivo.se

Dataskyddsansvarig Vårda Ögonklinker: max@varda.se

Regelverk kring din journal: www.1177.se

Patientsäkerhetslagen 2010:659: www.riksdagen.se

Patientdatalagen 2008:355: www.riksdagen.se